Cenník cyklotaxi  Podhájska

účtujeme každých začatých 100 m

pracovné dni Pondelok - Štvrtok  0,13 Eur / každých začatých 100 m / dospelú osobu

Piatok, Sobota, Nedeľa a sviatok 0,15 Eur / každých začatých 100 m / dospelú osobu

deti do 6 rokov 0,10 Eur/ každých začatých 100 m/ osobu